Background image

Det var år 1972!

TT, radio, dags- och veckopressen, förmedlade järnvägshistoria när Ulla-Brita Neibig blev den första kvinnliga lokföraren i Sverige.

Image description

Här kör jag ånglok nr.5 på Anten Gräfsnäs Järnväg (AGJ) och stortrivs. Denna museibana har precis samma spårvidd som Järnvägs AB Roslagsbanan (891 mm) vilket motsvarar tre gamla svenska fot . Men här vill jag höja ett varnande finger och tala om att vidden mellan rälerna inte har det ringaste med framförandet av tåg att göra! Ifall nu någon händelsevis har gått på det där med ”att storleken har betydelse.” Det är bara nys och inget annat. När banan Stockholm - Roslagen byggdes var det precis som idag ekonomiska skäl som gällde, vilket gjorde att man då valde spårvidden 891 mm, i dagligt tal kallat smalspår, eller "smartspår".


Image description

Foto: Kent Johansson   

"Lokflickan Ulla-Brita"

Image description
Image description
Image description

Denna lilla skylt var min maskot. Jag hade den alltid med i min förarhytt.

”Beundrarbrev” från en ung järnvägsentusiast. Att vara ett föredöme för en ung man, var naturligtvis oerhört glädjande och stimulerande.